กำหนดการ กิจกรรมเดิน-วิ่ง เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต

ศ, 2019-10-25 14:38 -- bancha
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, ตุลาคม 25, 2019

กำหนดการ กิจกรรมเดิน-วิ่ง
แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 จังหวัดอ่างทอง
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน  2562
ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง