กิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เต็บโตสมดีสมส่วน

พ, 2020-01-22 10:24 -- ekamorn
สถานที่: 
ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 22, 2020

นายเมธา การกสิขวิธี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และนส.กัญญา ศรีประยูร หัวหน้างานส่งเสริม ร่วมกะับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมมอบทุนการศึกษาและทำกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เต็บโตสมดีสมส่วน