กิจกรรมเดินรณรงค์ชุมชนปลอดภัย "วิ่งไล่ยุง"

ศ, 2020-01-10 14:15 -- bancha
สถานที่: 
บริเวณวัดเกาะ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, มกราคม 10, 2020

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ชุมชนปลอดภัย "วิ่งไล่ยุง" 
เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งพันธุ์ยุงลาย
ในบ้านตนเองและสถานที่สำคัญ เช่น วัด โรงเรียน มีผู้ร่วมงาน อสม.3 ตำบล คือ บางพลับ
อ่างแก้ว สามง่าม ตัวแทน อสม. แต่ละตำบลในอำเภอโพธิ์ทอง จนท.สาธารณสุข ประชาชนทั่วไป
รวม 200 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในครั้งนี้