กิจกรรม“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ”

พ, 2019-09-11 11:59 -- taweep
สถานที่: 
ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, กันยายน 11, 2019

กิจกรรม“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ”
ในวันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง