ขอเชิญชวนชาวปฐมภูมิติดตาม”รายการเดินหน้าประเทศไทย”

ศ, 2018-10-05 10:50 -- bancha
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, ตุลาคม 5, 2018

ขอเชิญชวนชาวปฐมภูมิติดตาม”รายการเดินหน้าประเทศไทย” สถานีรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ประเด็น “รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน” ออกอากาศวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 18.03 น.ครับ