ขอเชิญชวน ชาวอ่างทอง ร่วมกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง"

พฤ, 2018-11-08 13:36 -- bancha
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 8, 2018

วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, ตุลาคม 30, 2018
ขอเชิญชวน ชาวอ่างทอง ร่วมกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 61 เวลา 17.00 น. ร่วมวิ่งพร้อมกัน ณ อุทยานสวรรค์ อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น
วันที่ 23 พฤศจิกายน 61 ร่วมวิ่งส่งคฑาให้ จ.พระนครศรีอยุธยา 
ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง ตามเส้นทางดังนี้
จุดที่่ 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
จุดที่ 2 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
จุดที่ 3 รพ.สต.โพสะ
จุดที่ 4 โรงเรียนวัดแสนสุข
จุดที่ 5 วัดพายทอง
จุดที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร
จุดที่ 7 โรงเรียนวัดสระแก้ว
จุดที่ 8 สะพานวัดจุฬามณี
จุดที่ 9 วัดจุฬามณี
จุดที่ 10 คลองบางกุ้ง
จุดที่ 11 วัดจันทร์ประเทศ