ขอเชิญประกวดภาพถ่ายสาธารณสุขจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

จ, 2016-10-10 10:33 -- pure
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
จันทร์, ตุลาคม 10, 2016

ขอเชิญประกวดภาพถ่ายสาธารณสุขจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาพประเภท อาคารสถานที่ , ประเภทกิจกรรมหรือความประทับใจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เงินรางวัล 140,000 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสุขศึกษา โทร 021937000 ต่อ 18705 หรือ 0854848618