ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน “ปันน้ำใจ ต้านภัยอีโบลา”

พ, 2014-12-17 11:56 -- prhealth
สถานที่: 
สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, ธันวาคม 17, 2014

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอความร่วมมือสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง จัดตั้งกล่องรับบริจาคเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสมทบกองทุนไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และส่งเงินผ่าน 3 ธนาคาร สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บัญชีกระแสรายวัน ชื่อพลังน้ำใจเพื่อหยุดยั้งอีโบลา ธนาคารไทยพาณิชย์ 468-0-41667-5 ธนาคารกสิกรไทย 623-1-00234-9 ธนาคารกรุงเทพ 913-3-500210-6

กลุ่มงาน: 
สุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง