งานต้อนรับ นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

อ, 2019-10-22 11:32 -- taweep
สถานที่: 
ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, ตุลาคม 22, 2019

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. 
คณะผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 7 โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ 7 อำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ร่วมกันจัดงานต้อนรับ นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และนายแพทย์ สสจ.เลย พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลโพธิ์ทอง