ชี้แจงแนวทางการแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 43 (Happy Organization)

ศ, 2018-11-23 11:39 -- HR

ชี้แจงแนวทางการแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 43  จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)

วันที่: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 23, 2018