ตรวจสถานประกอบการตาม พรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์

พ, 2020-01-08 10:40 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 8, 2020

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำคณะกรรมการตรวจสถานประกอบการตาม พรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ ซึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมออกตรวจด้วย