ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

ศ, 2018-12-21 11:25 -- HR

ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง (สำหรับ ขรก ที่ จ.18 ไม่ตรงกับที่ปฏิบัติงานจริง)

วันที่: 
ศุกร์, ธันวาคม 21, 2018