ติดตามการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพอำเภอป่าโมก

พ, 2020-01-22 09:57 -- ekamorn
สถานที่: 
ณ โรงพยาบาลป่าโมก
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 22, 2020

นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะ กรรมการ ติดตามผลการดำเนินงาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอป่าโมก ในการติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ