ถวายพระพร

จ, 2019-05-27 15:53 -- kongkrit
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
จันทร์, พฤษภาคม 27, 2019

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จังหวัดอ่างทอง
นำโดยนายเรวัติ  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบักทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ บรมราชินี
ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี