ทีมตรวจประเมิน จังหวัดอ่างทอง ได้ออกประเมินระบบพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง Emergency Care System

ศ, 2017-05-19 14:30 -- pure
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, พฤษภาคม 19, 2017

ทีมตรวจประเมิน จังหวัดอ่างทอง ได้ออกประเมินระบบพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง Emergency Care System ตั้งแต่ วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                 

ภาพทั้งหมด คลิ๊ก