ท่านนายแพทย์ สสจ.อ่างทอง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดอ่างทอง

อ, 2019-10-22 10:53 -- taweep
สถานที่: 
จังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, ตุลาคม 22, 2019

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ ศาลหลักเมืองจังหวัดอ่างทอง และพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง