นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับโล่เชิดชูเกียรติแด่องค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการ

พ, 2016-10-05 15:13 -- pure
สถานที่: 
วัดขุนอินทประมูล
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, ตุลาคม 5, 2016

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา13.30น. นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับโล่เชิดชูเกียรติแด่องค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการโรงเรียนรักษาศีล5 ครอบครัวอบอุ่น จังหวัดอ่างทอง ณ.พระอุโบสถ(ชั้น๑)วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง