นักศึกษาแพทย์ศิริราช ศึกษาดูงาน สสจ.อ่างทอง

ศ, 2020-02-07 16:04 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 7, 2020

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 4 จำนวน 11 คน  ศึกษาดูงาน สสจ.อ่างทอง