นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เยี่ยมราษฎรติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์/พระราชานุเคราะห์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

พฤ, 2017-05-11 14:57 -- pure
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 11, 2017
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กจังหวัดอ่างทองคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง ตำรวจ ทหารท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง ร่วมเยี่ยมราษฎรติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์/พระราชานุเคราะห์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
จำนวน 2 รายดังนี้ 1 นายหัสวรรษ แก้วทับทิม บ้านเลขที่ 53 หมู่ 2 ตำบลบางพับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
                        2 เด็กชายสุธี บริบูรณ์ บ้านเลขที่ 82 หมู่ 5 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง