นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับผู้ประสบวาตภัย จำนวน 34 ครอบครัว

ศ, 2017-05-05 16:23 -- pure
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, พฤษภาคม 5, 2017

วันนี้ 5 พ.ค.60 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับผู้ประสบวาตภัย จำนวน 34 ครอบครัว ในเขต อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เวลา10.00 น.ณ.วัดลาดเค้า อ.ป่าโมก