นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พูดคุยพบปะกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

อ, 2019-10-22 11:22 -- taweep
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, ตุลาคม 22, 2019

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พูดคุยพบปะกับคณะผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 7 โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ 7 อำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมทั้งได้มอบนโยบายด้านสาธารณสุข การปฏิบัติราชการของสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง