นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ คปสอ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

พ, 2019-11-13 09:12 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, พฤศจิกายน 13, 2019

นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และนายพินิจ แสนงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และติดตามผลการดำเนินงานของ คปสอ.ป่าโมก