นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ คปสอ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

พฤ, 2019-11-07 14:08 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 7, 2019

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และนายเมธา การกสิขวิธี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และติดตามผลการดำเนินงานของ คปสอ.วิเศษชัยชาญและโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ