นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ คปสอ.สามโก้ จ.อ่างทอง

อ, 2019-11-12 16:27 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, พฤศจิกายน 12, 2019

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และนายพินิจ แสนงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และติดตามผลการดำเนินงานของ คปสอ.สามโก้