นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ คปสอ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

พ, 2019-11-06 10:50 -- ekamorn
สถานที่: 
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, พฤศจิกายน 6, 2019

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และนายเมธา การกสิขวิธี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และติดตามผลการดำเนินงานของ คปสอ.โพธิ์ทองและโรงพยาบาลโพธิ์ทอง