ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

พฤ, 2014-11-06 16:56 -- admin_ato

ด้วยจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดที่แนบท้้ายนี้

date_time: 
2014-11-06
เอกสาร: