ประกวดราคาจ้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biddinng)

ศ, 2016-10-21 14:58 -- law

ประกวดราคาจ้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biddinng)

date_time: 
2016-10-21
เอกสาร: