ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

จ, 2019-01-07 10:00 -- HR

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

วันที่: 
จันทร์, มกราคม 7, 2019