ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ (แก้ไข28ก.พ.57)

จ, 2015-01-26 10:13 -- admin_ato

จังหวัดอ่างทองมีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของหน่วยบริการ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

date_time: 
2015-01-26
เอกสาร: