ประกาศยกเลิกการประกวดราคาก่อสร้างโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้