ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

พฤ, 2019-05-23 10:51 -- HR

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2019