ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 1 สสจ.อ่างทอง

อ, 2020-06-23 10:01 -- HR

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการ กรณีพิเศษ (โควิด 19) รอบที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน และจพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน 

วันที่: 
อังคาร, มิถุนายน 23, 2020