ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

จ, 2019-05-27 12:36 -- HR

ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

วันที่: 
จันทร์, พฤษภาคม 27, 2019