ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)เงินบำรุงที่ผ่านการประเมินเข้าสู้ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข_แก้ไขใหม่ บุคคลคุณสมบัติไม่ตรง

จ, 2018-12-17 16:53 -- HR

ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)เงินบำรุงที่ผ่านการประเมินเข้าสู้ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (แก้ไขใหม่ คุณสมบัติไม่ตรงตรวจสอบจากสป.)

 

เอกสารดาวน์โหลด: 
วันที่: 
จันทร์, ธันวาคม 17, 2018