ประชาสัมพันธ์ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง การสนับสนุนเจลลี่

อ, 2019-03-26 17:16 -- bancha
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, มีนาคม 26, 2019

ประชาสัมพันธ์ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง การสนับสนุนเจลลี่
- กรณี ผู้ได้รับไปแล้ว ถ้านำไปรับประทานแล้วมีความประสงค์จะรับต่อ สามารถขอมาได้
- กรณีจะขอรับเพิ่มเติม ในคนไข้รายใหม่ ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มแล้วส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองจะดำเนินการต่อไป และขอให้ส่งความต้องการภายใน วันที่ 20 เมษายน 2562