ประชุมกำหนดแนวทางหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

พ, 2020-01-08 11:11 -- ekamorn
สถานที่: 
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 8, 2020

วันที่ 26 ธันวาคม 2562
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นายโยธิน กิจโกศล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง พญ.รัตน์เกล้า สุมานิก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ พชสสอ.เมือง ประชุมกำหนดแนวทางหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอ่างทอง