ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 62

อ, 2019-03-12 11:02 -- bancha
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, มีนาคม 12, 2019

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และติดตามผลการดำเนินงาน ระดับตำบล
ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง