ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)

พฤ, 2019-04-04 11:26 -- bancha
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พฤหัสบดี, เมษายน 4, 2019

วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน EOC และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รวม 85 คน