ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการสาธารณสุข 100 ปี

พ, 2018-10-10 09:50 -- bancha
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, ตุลาคม 10, 2018

9 ตุลาคม 2561 นายเมธา การกสิวิธี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน 
ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการสาธารณสุข 100 ปี
หมออนามัยห่วงใยประชาชน จังหวัดอ่างทอง
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง