ประเมินผล รพ.สต. ติดดาว ระดับจังหวัด

พฤ, 2019-07-04 11:24 -- kongkrit
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, กรกฎาคม 3, 2019

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
นางกาญจนา  นาพูลผล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ประธานการประเมินผลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัด พร้อมคณะ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562
รพ.สต.คลองขนาก อ.วิเศษชัญชาญ และ รพ.สต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง