ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำชาวสาธารณสุขทั่วประเทศ สำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ศ, 2018-10-05 11:09 -- bancha
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, ตุลาคม 5, 2018

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำชาวสาธารณสุขทั่วประเทศ สำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เดินหน้าโครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันนี้ (1 ตุลาคม 2561) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ร่วมโครงการจิตอาสา    “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยกิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงาน