ปิรามิดประชากรกลางปี จำแนกตามกลุ่มอายุ

จ, 2018-10-29 10:47 -- kongkrit
แนบไฟล์ข้อมูล: 
หมวดข้อมูล: 
ข้อมูลพื้นฐาน ประชากร และสถิติชีพ