พิธีตักบาตร และปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

พ, 2019-08-14 13:21 -- ekamorn
สถานที่: 
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, สิงหาคม 14, 2019

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 
นางพงศ์พร ครองญาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ร่วมกิจกรรม พิธีตักบาตรพระวงฆ์และสามเณร และปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง