พิธีมอบถุงพระราชทาน แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยพื้นที่ อ.โพธิ์ทอง และ อ.แสวงหา

พ, 2017-05-24 14:44 -- pure
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, พฤษภาคม 24, 2017

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบร มราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถุงพระราชทาน แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่เขต อ.แสวงหา และ อ.โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง , นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะข้าราชการ สสจอ่างทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหารตำรวจ ร่วมพิธีรับมอบพร้อมให้การต้อนรับและสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนที่มารับมอบสิ่งของและจัดหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถพยาบาลเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน

 

 

 

ภาพทั้งหมด คลิ๊ก