พิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมสถานการณ์ เชื้อโคโรนา

ศ, 2020-02-07 16:08 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 7, 2020

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019