พิธีเปิดโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)

ศ, 2019-03-15 20:57 -- kongkrit
สถานที่: 
ณ เทศบาลตำบลโพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, มีนาคม 15, 2019

วันที่ 15 มี.ค.62 นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ จังหวัดอ่างทอง มีบุคลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชนทั่วไปร่วมงาน ประมาณ 300 คน โดยกำหนดตรวจ Mammogram สตรีกลุ่มเสี่ยง ในวันที่ 15 และ 18 มี.ค. จำนวน 60 คน