พิธีเปิดโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ

ศ, 2019-07-12 15:00 -- ekamorn
สถานที่: 
ณ ห้องหระชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, กรกฎาคม 12, 2019

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก
ณ ห้องหระชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง
กิจกรรมในงานประกอบด้วย
1.กิจกรรมสาธิตคีตะมวยไทย10 ท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ
2.กิจกรรมประกวดหนูน้อยพลัง 3 ดี
3. นิทรรศการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ
มีผู้ร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 250 คน
สามารถดูรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ https://activefam.anamai.moph.go.th