มอบเกียรติบัตร แก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

พ, 2020-01-08 10:43 -- ekamorn
สถานที่: 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 8, 2020

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มอบเกียรติคุณ แก่หน่วยงานในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 15 หน่วยงาน