มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล

จ, 2017-05-08 15:43 -- pure
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
จันทร์, พฤษภาคม 8, 2017

ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" งานสร้างเสริมคนมีคุณธรรม ครั้งที่ 32 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดงเพื่อเป็นแรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการทุกประเภท

 

สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิ๊ก