รมต.อนุทิน ชาญวีรกูล เปิดงาน มหกรรม “สุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง”

ศ, 2020-01-24 09:42 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, มกราคม 24, 2020

วันที่ 23 มกราคม 2563
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรม “สุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง” เพิ่มบทบาทเป็น อสม.หมอประจำบ้าน นำนโยบายสุขภาพสู่ประชาชน เป็นต้นแบบสุขภาพดี โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหารส่วนกลางและเขตสุขภาพที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกอำเภอ จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน